Naše nabídka

Potřebujete odborně postavit nebo zapůjčit kvalitní lešení? Pak Vám můžeme doporučit zkušenou lešenářskou firmu pana Miroslava Grabovského z Dětmarovic, okres Karviná. 

ar

ODBORNÁ MONTÁŽ LEŠENÍ

Jak jsme si již v úvodu řekli, existují firmy, které nabízejí půjčování lešení bez montáže. Tato varianta je sice levnější, ale myslíte, si že nebezpečí úrazu při neodborně smontovaném lešení, stojí za pár ušetřených korun? Pracovníci, kteří lešení montují, mají s touto činností bohaté zkušenosti, vědí, jaká rizika hrozí a proto procházejí pravidelným bezpečnostním školením. Pokud budete stavět lešení sami, hrozí Vám řada rizik - nedostatečné ukotvení, špatná stabilita (nebezpečí, že se lešení rozjede), propadnutí podlážky, nedostatečné upevnění zábradlí apod. Dbejte o své zdraví a svoji bezpečnost. Uvědomte si, že práce budou probíhat ve výšce, můžete tak ohrozit nejen sebe, ale i své okolí. Naopak, při odborné montáži lešenářskou firmou získáte na postavené lešení garanci. Vaše pracovního prostředí bude bezpečné.


 

  

JAK SE LEŠENÍ STAVÍ?

Stavba lešení není až tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Dříve než firma začne lešení stavět, prostor kolem objektu zaměří a vypracuje patřičnou dokumentaci. Pro montáž i demontáž lešení totiž musí být dopředu daný technologický postup a pracovníci, stavějící lešení, musí být vyškoleni. Před začátkem vlastní montáže lešení je třeba pamatovat na různé parametry, jako jsou založení lešení, ztužení konstrukce lešení a následné ukotvení lešení. Vzhledem k výšce a rozměrům je řešena konstrukce lešení, požadovaná nosnost (zátěž lešení) s ohledem na bezpečnost práce. 

 

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI LEŠENÍ  


Během montáže lešení je třeba dbát na bezpečnost práce. Práce ve výškách je vždy rizikovou činností a je při ní třeba dodržovat předepsaná bezpečnostní pravidla a postupy. Konstrukce každého lešení musí být při stavbě dokumentována. Lešení se musí kotvit do tuhých podkladových částí. Pokud je lešení stavěno v obytných částech, je třeba část lešení zakrytovat lešenářskou sítí nebo plachtou proti případným padajícím předmětům. Práce na lešení mohou být zahájeny až po důkladné kontrole celého lešení. U lešení bývají prováděny inspekční prohlídky, které musí být dokumentovány do pracovního deníku. U všech druhů lešení je třeba dbát na pokyny výrobce lešení. Tyto pokyny znají nejlépe školení pracovníci firmy, která se na montáž a demontáž lešení specializuje.

 

Sídlo:

Miroslav Grabovskí
735 71Dětmarovice 1156 
IČO: 75901773  DIČ: CZ7912045075 

KONTAKT:

+ 420 731 755 541
mg-leseni@email.cz

 
Copyright Lešení Grabovskí